Patnácté Info odpoledne v Brně

Publikováno 23.9. 2014

Téma: Kvalitní strava jako cesta ke zdraví

Již po patnácté se sešli dne 29. května 2013 členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom v Brně. Znovu jsme zvolili krásné prostory Uměleckoprůmyslového muzea Moravské Galerie v Brně. Setkání bylo zahájeno v půl třetí koordinátorkou sdružení. Informovala o nejzásadnějších novinkách Klubového života a zmínila se rovněž o setkání České asociace pro vzácná onemocnění, které se konalo spolu s valnou hromadou 18. května v Praze. Pozvala všechny přítomné na vzdělávací seminář Život s mnohočetným myelomem, který se koná 3. června v Praze. Rovněž připomněla termín pro celorepublikový seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem a jejich blízké. Datum je určeno na 13. – 14. září, místem konání je hotel Galant v Mikulově.

Hlavní přednášející klubového odpoledne, pan Jaroslav Škvařil, hovořil o tom, jak vybírat kvalitní stravu a nahlížet na ni jako na cestu ke zdraví. V jeho vystoupení zaznělo hodně neotřelých názorů, které vybudily přítomné k bohaté diskusi a vyjasňování si pohledu na stravu a společností preferované stravovací návyky. K zásadním myšlenkám jistě patřila úvaha o zachování vnitřní energie a pohody, kterou by nám vhodně zvolená strava mohla podpořit. Diskutovalo se o množství a výběru přijímaných mastných výrobků, o významu luštěnin, ovoce a zeleniny ve stravě a také o současném importu potravin do našich zemí.

Odpoledne jsme uzavřeli prohlídkou výstavy s názvem Odstup a jsi blíž, sestavené z děl He Jinwei a Tomáše Císařovského.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2013/ročník V.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Brno, ros