Šestnácté Info odpoledne v Brně

Publikováno 23.9. 2014

Téma: Léčba bolesti u pacientů s MM.

Dne 16. října 2013 se již po šestnácté sešli členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom v Brně. Setkání se uskutečnilo v prostorách Barokního sálu Místodržitelského paláce. Koordinátorka sdružení přivítala všechny zúčastněné a informovala o novinkách posledního období. Hovořila o celorepublikovém vzdělávacím semináři, který se tento rok konal v Mikulově a o průběhu valné hromady. Zmínila rovněž účast na vzdělávacím semináři na Slovensku – Škole myelomu. Poté vystoupil nový místopředseda ROS Brno pan Luděk Veselý.

Následovala odborná vystoupení, jako první hovořila Mgr. Petra Bučková. Ve svém sdělení představila přítomným pacientům a jejich blízkým možnosti psychologické pomoci při zvládání bolesti. Její přednáška oslovila všechny přítomné, kteří se začali aktivně zapojovat do diskuse. Paní magistra velmi jednoduše a přitom cíleně hovořila o základních pocitech, které bolest provázejí a o možnostech, jak k nim přitupovat a pracovat s nimi. Mimo jiné řekla: „Neexistuje univerzální recept, jak pomoci, ale existuje mnoho možností postavených na vůli a přehodnocení osobního pohledu na nemoc. Dále zmínila své oblíbené terapeutické věty, mezi které patří i tato: „Pokud nepláčou oči, pláčou orgány.“.

Na její vystoupení navázal doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., který hovořil o somatické stránce bolesti a o možnostech, jak bolest zvládat pomocí farmakologických i nefarmakologických prostředků. Vysvětlil zásady, které je dobré pro dosažení nejlepšího analgetického výsledku dodržovat a zdůraznil význam rozhovoru s lékařem. Pokud lékař přesně neví jaký typ bolesti vás trápí, jaký je její charakter a intenzita, není schopen účinně zasáhnout. Vyzval proto všechny přítomné, aby vždy lékaři podrobně své potiže popsali.

Odpoledne jsme ukončili prohlídkou trvalé expozice soch a obrazů Místodržitelského paláce s názvem „Umění od gotiky po 19. století.“.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2013/ročník V.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Brno, ros