Dvacáté Info odpoledne v Brně

Publikováno 17.6. 2016

Téma: Mnohočetný myelom, co si potřebujeme připomenout a co se chceme dozvědět?

Podzimní setkání v Brně proběhlo na den sv. Martina – 11. listopadu 2015 – v příjemných prostorách Pavilonu Anthropos. Naším milým hostem a hlavním přednášejícím byl doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., kterého jsme mezi námi s radostí přivítali. Vybral si téma s názvem: „Mnohočetný myelom, co si potřebujeme připomenout a co se chceme dozvědět?“.  Pan docent zavzpomínal na dobu svých studií, kdy se s mnohočetným myelomem jako student medicíny setkal poprvé a srovnal možnosti léčby v tomto období s možnostmi současné doby. A aby byl obrázek kompletní zamyslel se v závěru přednášky nad tím, jak by léčba myelomu mohla vypadat třeba za 10 let. V následné diskusi upozornil na mnohá závažná fakta, mimo jiné zodpověděl otázku, kdy se tazatel ptal na celkové preventivní vyšetření z kapky krve. Považuje jej za kontraproduktivní, pokud si lidé přejí podstoupit kompletní preventivní vyšetření nádorových onemocnění, je vhodnější obrátit se na erudovaná léčebná centra typu Masarykova onkologického ústavu v Brně.  Dokonce se domnívá, že může docházet k nepřesnému pochopení sdělených informací.

Součástí programu byla také komentovaná prohlídka trvalé expozice pavilonu Anthropos, při které jsme si všichni oprášili své znalosti historie. Mimo jiné jsme si prohlédli oblíbenou rekonstrukci mamuta a dozvěděli se mnohé z chování i života člověka v dobách minulých.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z dubna 2016. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.