Devatenácté Info odoledne v Olomouci

Publikováno 16.1. 2019

Téma: Indikace lázeňské léčby u pacientů s myelomem, domácí posilovací techniky.

Doprovodné téma: Bhutan, země hřmícího draka.

Podzimní setkání se konalo 13. září 2018 v nám důvěrně známých prostorách Regionálního centra Olomouc.

Pobyt v lázních by měl být považován za logickou a samozřejmou podmínku, která napomůže k celkové regeneraci organismu po náročné léčbě a zároveň je v mnoha směrech schopna napomoci k prodloužení klidového období nemoci. Přednášející zdůraznil, že ačkoliv své kolegy stále nabádá k tomu, aby svým pacientům lázně doporučovali, protože tak ne všichni činí, zcela odmítá argument typu: „do lázní jsem nejel, protože mi takovou možnost můj lékař (myšleno hematoonkolog) nenabídl“. Dle svých zkušeností pan doktor opět připomněl, že mnozí z jeho kolegů považují pobyt v lázních za privátní věc pacienta, za jejich soukromou aktivitu, za něco, o co by se měli zajímat sami a aktivně pátrat. Samozřejmě, že pokud by takový pobyt nebyl pro daného pacienta v daném čase vhodný, potom by jej po společné diskusi přesunuli na dobu vhodnější, ale prvotní aktivitu mnozí lékaři očekávají od samotného pacienta. Proto vřele doporučuje, aby se pacienti na tuto možnost sami ptali, pokud o pobyt v lázních mají zájem.

Aktivita pacienta by měla být patrná i v lázních samotných. Pokud máte pocit, že procedury, které vám byly předepsány jsou spíše relaxační, potom se nebojte vyžadovat takové, které vás naučí se svým tělem správně zacházet a především vám pomohou v nejvyšší možné míře navrátit vaši kondici. Nebo ji aspoň udržet. Je proto dobré před odjezdem do lázní zjistit co nejvíce informací o svém aktuálním zdravotním stavu a také o vlastních možnostech, například díky konzultaci s fyzioterapeutem.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2018. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.