První Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Nové přístupy v léčbě první linie

První ustanovující setkání regionální organizační skupiny v Olomouci se uskutečnilo dne 21. listopadu 2008 v prostorách posluchárny Fakultní nemocnice v Olomouci z iniciativy pacientů s mnohočetným myelomem, jimž velkou podporu poskytl přednosta III. Interní kliniky, profesor MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. Setkání organizačně připravila paní Margita Hájková, která pracuje jako datamanager klinických studií ve FN Olomouc, ve spolupráci s předsedkyní Klubu pacientů mnohočetný myelom.

Ustanovující setkání regionální skupiny bylo zahájeno v 14.00 hodin, v posluchárně Hemato-onkologické kliniky FN v Olomouci. Celkem bylo přítomno 43 pacientů, rodinných příslušníků a hostů.

Zahájení ustanovujícího setkání se ujal prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. a paní Zuzana Toufarová, předsedkyně Klubu pacientů mnohočetný myelom. Paní předsedkyně seznámila všechny přítomné s dosavadními aktivitami Klubu pacientů a osvětlila zásadní legislativní a organizační ustanovení Klubu. Všichni přítomní dostali k dispozici Stanovy Klubu pacientů mnohočetný myelom, zápis z ustanovující valné hromady, poslední číslo Bulletinu s kontakty na členy výboru Klubu, mluvčí regionálních skupin a koordinátorku Klubu.  Klub pacientů mnohočetný myelom získal celkem 18 nových členů.

Bezprostředně po vystoupení předsedkyně Klubu byla zahájena volba zástupců regionální organizační skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom v Olomouci. Po volbě zástupů regionální skupiny pokračovalo klubové setkání odborným programem. Účastníci setkání měli možnost vyslechnout přednášku na téma Nové přístupy v léčbě první linie. V závěru setkání se všichni mohli na chvíli přenést na Novou Kaledonii a odpoutat se tak od každodenních starostí.

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu z února 2009/ročník I.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Olomouc, ros