Patnácté Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 6.1. 2017

Téma: Invalidní důchod a příspěvky pro zdravotně znevýhodněné. Léčba bolesti u pacientů s mnohočetným myleomem.

Patnácté setkání Klubu Olomouc se konalo v odpoledních hodinách dne 8. listopadu 2016 v příjemných prostorách salonku Andromeda Regionálního centra Olomouc.

První přednášející, Bc. Eva Látalová, zástupkyně vedoucí sociálního oddělení FN Olomouc si připravila souhrn zásadních informací o invalidních důchodech, příspěvcích na péči a ZTP průkazech. Situace v oblasti sociálního zabezpečení je mnohdy spletitá a vyznat se ve všech ustanoveních je opravdu složité. Paní Látalová upozornila, že pokud by se někdo chtěl pustit do vyřizování všech zákonných sociálních nároků sám, potom je dobré znát Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a nezapomenout na všechny další související vyhlášky. Jednodušší cesta vede přes spolehlivého sociálního pracovníka, který je schopen a ochoten vám poradit.

V druhé části odpoledního setkání vystoupila MUDr. Petra Krhovská, lékařka Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc. Nejdříve se pokusila bolest charakterizovat a popsala ji jako nepříjemný senzorický a emocionální prožitek spojený se skutečným nebo potencionálním poškozením tkání. Bolest je vnímána jako subjektivní prožitek a velmi jednoduše ji lze rozdělit na akutní a chronickou.

Více se paní doktorka věnovala chronické bolesti, protože je pro pacienty s myelomem typická a významně tak ovlivňuje kvalitu jejich života. Základem ovlivnění chronické bolesti je bezesporu farmakoterapie a pokud chceme, aby byla co nejúčinnější, je nutné kombinovat několik léků.  Při léčbě chronické bolesti se jedná o léčbu symptomatickou, což znamená, že léky není přímo ovlivňována příčina bolesti, ale pouze bolest jako taková, tedy symptom (příznak), který upozorňuje na fakt, že se v těle děje něco jinak, než má. Cíle pro léčbu bolesti by se daly shrnout do tří oblastí. První je zajištění bezbolestného spánku, což lze ve většině případů zařídit poměrně snadno. Druhým cílem je zajištění úlevy od bolesti v klidu, což je o něco náročnější úkol. Nejnáročnějším úkolem je splnění třetího cíle a tím je zajištění úlevy od bolesti při pohybu.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2016. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.