Sedmé Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Vývoj diagnostiky a léčby z pohledu posledních čtyř desetiletí

Ve čtvrtek 17. května 2012 proběhlo sedmé setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom ve slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci. Čestným hostem setkání byl Mons. Jan Graubner arcibiskup Olomoucký, přivítal všechny přítomné a ve svém krátkém vystoupení popřál pacientům hodně síly a osobní statečnosti a přitomným zdravotníkům hodně pracovních úspěchů.

Odborný program zahájil prof. Vlastimil Ščudla, hovořil o vývoji diagnostiky myelomu za poslední čtyři desetiletí, nabídl jednoduché srovnání diagnostických postupů v jednotlivých obdobích a představil současné nejmodernější diagnostické postupy. Na jeho vystoupení navázal MUDr. Jiří Minařík, seznámil přítomné s biologickými léky určenými pro léčbu myelomu. Zmínil se také o klinických studiích a lécích, které jsou v nich testovány.

Více informací naleznete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2012/ročník IV.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Olomouc, ros