Šesté Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Ledviny a mnohočetný myelom. Stomatologická péče. Dávky a služby sociální péče

Setkání Klubu dne 19. května 2011 zahájil a úvodní slovo přednesl mluvčí regionální skupiny Olomouc, jako první vystoupil předseda sdružení, hovořil především o jednání s MZ ČR a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Všechny přítomné pozval na ceslostátní vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, který se bude konat v Lednici.

Hlavní sdělení přednesl MUDr. Jiří Orság, hovořil o velmi častém problému, který trápí nemocné s myelomem a tím je porucha funkce ledvín. Seznámil posluchače se strukturou ledvin, jejich funkcí a nastínil jednotlivé možnosti jejich postižení. V závěru svého sdělení hovořil o preventivních zásadách, které je dobré dodržovat. Následovala přednáška MUDr. Jiřího Minaříka, který přítomné seznámil se stomatologickými komplikacemi a zdůraznil nutnou součinnost hematoonkologa a stomatologa při řešení všech problémů a komplikací.

V závěru setkání vystoupila paní Lea Janků, která neměla vůbec jednoduchou situaci, protože hovořila o velmi rozsáhlé oblasti sociálních dávek v období, kdy je připraven ke schválení nový zákon o sociálních službách. Příjemným zpestřením setkání bylo vystoupení malých tanečnic, které účinkují v představeních Moravského divadla v Olomouci.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopisu ze září 2011/ročník III.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Olomouc, ros