Dvacáté Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 10.10. 2019

Téma: Postavení transplantace krvetvorných buněk u mnohočetného myelomu. Verbální Kung-fu.

Dvacáté setkání členů Klubu pacientů mnohočetný myelom v Olomouci se konalo 25. dubna 2019 v příjemných a nám všem dobře známých prostorách Regionálního centra Olomouc.

Transplantace krvetvorných buněk patří mezi poměrně nedávno zavedené techniky v léčbě jak hematologických, tak i nehematologických onemocnění. První úspěšné transplantace u mnohočetného myelomu byly provedeny v 80. letech 20. století a od té doby se staly zlatým standardem pro nemocné, kteří jsou schopni tento poměrně náročný výkon podstoupit. Zatím žádná jiná léčba včetně nejnovějších režimů s biologickým mechanismem účinku nedokázala jejich příznivý účinek překonat. Ve většině případů se jedná o tzv. transplantace autologní, kdy nemocný daruje sám sobě nasbírané krvetvorné buňky. Alogenní transplantace, tedy od příbuzných či nepříbuzných dárců se u MM využívají jen ve výjimečných případech a dosud chybějí přesvědčivé důkazy o tom, že by transplantace od dárce měla lepší účinek než vlastní, autologní transplantace krvetvorných buněk.

Přednáška o verbálním Kung-fu se zaměřila na představení jedné z technik, která může být při správném používání dobrým nástrojem k budování zdravých mezilidských vztahů. Dle jednoho ze zakladatelů konceptu asertivity, Andrewa Saltera, představuje asertivní chování „komunikační dovednost, kdy vlastně jde o komunikační manévrování při vypjatých sociálních kontaktech, při sporech. Schopnost či dovednost prosazovat svůj názor, stanovisko nebo vjem. Cílem je rovněž rozpoznat a zastavit manipulativní chování. Asertivita je produktem svobodné společnosti, odvrácenou stránkou individuální svobody a asertivních práv je individuální zodpovědnost.“ Pokud chceme opravdu asertivně komunikovat, je potřeba osvojit si a přijmout určité zásady, které by se daly shrnout zhruba takto: je velmi důležité umět požádat o laskavost, ale také umět uplatnit svůj nárok a nebát se ho prosadit, umět říci ne a trvat si na tomto rozhodnutí. Zásadní dovedností je umění začít, udržovat a ukončit konverzaci, vypořádat se s kritikou, ale také umění přijmout uznání od druhých a umění vyjádřit uznání druhému.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2019. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.