Sedmnácté Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 10.1. 2018

Téma: Může jóga napomoci pacientům s myelomem?

Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s právníkem.

Doprovodný program: Neuvěřitelný Madagaskar.

V Olomouci jsme se sešli ve výborné náladě dne 19. října 2017 v příjemných prostorách Regionálního centra Olomouc.

Jak může jóga napomoci nemocným s myelomem nám vysvětlila paní Libuše Pilařová. Celoživotně působila jako fyzioterapeutka a ve své praxi se věnovala jak dětem tak dospělým a velmi brzy začala do svých cvičení začleňovat prvky jógy. Jógu považuje za velmi vhodný systém pro jakoukoliv věkovou kategorii, protože je velmi pružná v přizpůsobení se jednotlivými cviky potřebám cvičenců a přitom je schopna zachovat si svůj hlavní cíl: naučit se pracovat s dechem, využít pozitivních vlivů relaxace (uvolnění těla) a následně tělo vhodnými cviky posílit. Většina z nás se při dýchání dopouští té chyby, že se při nádechu roztáhne pouze hrudník a břicho zůstává stažené, místo aby se vyklenulo dopředu. Správné dýchání se velmi dobře trénuje v leže na zádech, kdy si jednu ruku položíte na hrudník a druhou na břicho. A sledujete, jak se obě ruce při nádechu a výdechu pohybují.

Po krátké přestávce dostal slovo JUDr. Ondřej Dostál, tak jako v jiných regionech i v Olomouci pan doktor hovořil o systému zdravotního pojištění v ČR. Kromě jiného nás upozornil na několik mýtů, které jsou v našem zdravotnictví stále živé a které nám mohou nepříjemně zkomplikovat naši situaci, pokud se s nimi setkáme. Třeba mýtus o „spádovosti“. Někdy se vám může stát, že přijdete do nemocnice a tam vám oznámí, že podle „spádu“ patříte někam jinam a oni vás nemohou přijmout. Tento systém opravdu fungoval před rokem 1989 a ještě nějakou dobu po revoluci, ale v současné době je už definitivně zrušen. Pokud takto nemocnice argumentuje, potom jde o její zjevnou snahu vás odmítnout a její jednání je protiprávní.

Na závěr setkání jsme se spolu s doc. Jaroslavem Bačovským přenesli na nádherný a bájemi opředený ostrov Madagaskar. Pan docent si jako vždy připravil nádherné pásmo fotografií a doprovodil jej svým nepřekonatelným vyprávěním. Dozvěděli jsme se třeba, že Madagaskar je čtvrtý největší ostrov na světě. Jeho fauna a flóra je naprosto nezaměnitelná a díky tomu, že se ostrov dlouhodobě nacházel v izolaci, je také původní a minimálně ovlivněná změnami, které zasáhly například blízkou Afriku.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2017. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.