Osmé Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Jak se orientovat v systému veřejného zdravotního pojištění.

Dne 1. listopadu 2012 se v prostorách Regionálního olomouckého centra setkali na svém osmém setkání členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom. V úvodu setkání promluvil místopředseda regionální skupiny Mgr. Ronald Laryš, přivítal všechny přítomné účastníky a především poděkoval za účast milým hostům z FN Olomouc. Předseda sdružení zhodnotil nejdůležitější události minulého období, hovořil o vzdělávacím semináři v Lázních Bělohrad a zmínil nejdůležitější okamžiky valné hromady. Hlavní přednášející se díky nepřízni počasí opozdil a tak jsme jeho nepřítomnosti využili k zahájení neformální diskuse s přítomnými odborníky.

V druhé části programu se ujal slova JUDr. Ondřej Dostál a jako vždy velmi erudovaně a přitom jednoduše vysvětlil základní vztahy mezi pojištěnci, zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami. Po jeho vystoupení se mnoho účastníků zapojilo do diskuse, hovořilo se o jednotlivých zdravotních pojišťovnách o nárocích pojištěnců nebo o poradenské lince Platformy zdravotních pojištěnů, na které lze vznést bezplatně dotaz a požádat o pomoc. Právníci jsou vám na lince k dispozici každé pondělí, úterý a čtvrtek od 14.00 do 18.00 hod na čísle 800 22 77 77.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2012/ročník IV.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Olomouc, ros