Deváté Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Léčba bolesti u pacientů s mnohočetným myelomem. Jak může psycholog přispět k léčbě bolesti?

Dne 10. listopadu 2013 se konalo již deváté Info odpoledne – klubové setkání regionální organizační skupiny v Olomouci. Setkání zahájil Mgr. Ronald Laryš, přivítal všechny přítomné včetně hostů a popřál všem příjemné a informacemi naplněné odpoledne.

Hlavním přednášejícím byl MUDr. Petr Pavlíček, hlavní body jeho přednášky je možné nalézt v nově vydané publikaci s názvem “Bolest a mnohočetný myelom”, kterou najdete ve všech ambulancích specializovaných center. Velkou pozornost věnoval především tomu, jak bychom se jako pacienti měli chovat, aby léčba bolesti byla maximálně účinná. Na jeho přednášku navázala Mgr. Petra Bučková, přednášku zahájila netradičně a v tomto duchu také pokračovala, přitom se však stále vracela ke své ústřední myšlence – jak v běžném životě může psycholog pomoci k úspěšné léčbě bolesti u pacientů s myelomem.

Po vystoupení obou řečníků následovala velmi intenzivní diskuse. Zaznívaly dotazy nejen ve vztahu k účinkům léčby bolesti či psychosomatické pomoci, ale také ve vztahu k alternativním postupům.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2013/ročník V.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Olomouc, ros