Třinácté Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 17.6. 2016

Témata:

Ledviny a mnohočetný myelom

Jak se zdravě hýbat a neublížit si

Setkání Klubu pacientů v Olomouci se konalo 12. listopadu 2015 v prostorách Regionálního centra Olomouc v příjemném salonku Andromeda.Velmi rádi jsme mezi sebou přivítali milé hosty prof. MUDr. Vlastimila Ščudlu, CSc., a MUDr. et Mgr. Jiřího Minaříka, Ph.D. Oba lékaři byli jako vždy připraveni zodpovědět mnohé zvídavé dotazy přítomných účastníků.

Jakým způsobem ovlivňuje mnohočetný myelom funkci ledvin nám přišel vysvětlit MUDr. Jiří Orság, který pracuje na III. Interní klinice – nefrologické, revmatologické a endokrinologické FN Olomouc. Důvodů, proč dochází k poškození ledvin je více, ale zásadní roli hraje zvýšená produkce lehkých volných řetězců, které jsou filtrovány do moče a zde způsobují různé formy renálního poškození. Následně může dojít například k akutnímu selhání ledvin, které vzniká náhle, dochází k zástavě močení a také se mění kvalita výsledné moči.

S druhou prezentací vystoupily Mgr. Eva Greplová a Mgr. Jana Kalabusová, fyzioterapeutky Oddělení rehabilitace FN Olomouc. Ve svém vystoupení nám mimo praktických videoukázek také vysvětlily základní principy fyzioterapie u pacientů s myelomem. Upozornily napřílad na to, že v akutních fázích bolestí zad je dobré myslet i na takové drobnosti jako jsou mikropohyby v dopravních prostředcích (vlak, tramvaj, auto) v pooperačním období není cestování doporučováno vůbec. Dále je dobré zvážit chůzi na vysokých podpadcích. Také je dobré sledovat, po jakém terénu chodíte, třeba půda po dešti může být velmi nebezpečná podobně jako nerovný terén.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2015. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.