Jedenácté Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 3.12. 2014

Téma: Výhody a příspěvky pro sociálně znevýhodněné. Na návštěvě v lékárně.

Dne 23. října 2014 se uskutečnilo v prostorách Regionálního centra Olomouc jedenácté Info odpoledne regionální skupiny Olomouc. Moderátorem informačního odpoledne byl Mgr. Ronald Laryš, o klubových aktualitách informovala koordinátorka sdružení.

V rámci odborného programu jako první vystoupila Bc. Eva Látalová zástupkyně vedoucí sociálního oddělení FN Olomouc. Ve svém vystoupení hovořila o výhodách a příspěvcích pro zdravotně znevýhodněné. Nejdříve se věnovala invalidním důchodům, vysvětlila celý postup podávání žádosti, hovořila o dokladech, které je potřeba vyplnit a předat praktickému lékaři. Dále hovořila o průkazech mimořádných výhod, které jsou vydávány osobám těžce postiženým (průkaz TP), osobám zvlášť těžce postiženým (průkaz ZTP) a osobám zvlášť těžce postiženým s průvodcem (průkaz ZTP/p). O všechny typy průkazů je možné požádat na kontaktním místě Úřadu práce.

Jako druhá přednášející vystoupila PharmDr. Jaroslava Urbaníková, zástupkyně vedoucího lékárníka FN Olomouc. Nejdříve nám představila historické lékárny na zemí ČR a také krátce vysvětlila, jak se v lékárně dříve pracovalo a co vše byli lékárníci schopni připravit. Věnovala se provozu lékárny a doporučila, abychom se řídili doporučeními lékárníka nicméně i zde upozornila na fakt, že je dobré řídit se doporučením lékárníka, kterému věříte nebo lékárníka, který pracuje ve vámi vyzkoušené lékárně. Dobrý lékárník by se měl totiž dle jejího názoru řídit nejen ukazatelem prodejnosti, ale především vlastním odborným úsudkem a také zkušenostmi, které získal od předchozích klientů.

Součástí Info odpoledne byla členská schůze regionální skupiny Olomouc, členové Klubu Olomouc si zvolili zástupce regionální skupiny.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2014/ročník VI. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích, v elektronické podobě na těchto stránkách pouze pro členy Klubu.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Olomouc, ros