Dvanácté Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 1.7. 2015

Témata:

Moderní prognostické ukazatele u monoklonálních gamapatií

Jednou jsme dole a jednou nahoře …..

Dvanácté setkání členů Klubu pacientů v Olomouci se konalo 4. června 2015 v prostorách salonku Centaurus Regionálního centra v Olomouci. Program zahájil a moderoval ing. Zdeněk Chlup spolu s koordinátorkou Klubu pacientů mnohočetný myelom. Ta předala informace z Klubového života a pozvala všechny přítomné na jedenáctý vzdělávací seminář pro pacienty s mnohočetným myelomem a jejich blízké, který se bude konat ve dnech 4. – 5. září v Mikulově. Podrobnější pozvánka včetně programu bude k dispozici koncem července.

Odborná část programu byla věnována moderním vyšetřovacím metodám a psychologii. MUDr. Tomáš Pika, Ph.D. hovořil o prognostických ukazatelích využívaných při diagnostice a také o  důležitých milnících nemoci mnohočetný myelom. Přítomní tak měli možnost zjistit, jakým způsobem se dále pracuje s vzorky jejich krve. Také se dozvěděli, jaké informace jsou z nich schopni lékaři vyčíst. Na jeho vystoupení navázala Mgr. Alexandra Škrobánková, klinický psycholog a zamyslela se nad tím, jak jednoduše se střídají dobré a horší chvíle v našem životě a jak je dobré být připraven na to, že každý z nás může být jednou dole a jednou nahoře.

Setkání jsme ukončili virtuálním cestováním, kterým nás opět provedl doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc. Tentokrát nás provedl exotickými končinami Chile a Bolívie, kde si, podle jeho slov, fotografové plní své sny.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2015. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.