Třetí Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Praktický návod k hodnocení laboratorních nálezů u mnohočetného myelomu

Dne 9. října 2009 proběhlo další klubové setkání olomoucké regionální organizační skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom, které se tentokrát uskutečnilo na akademické půdě v prostorách auly Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zahájení setkání a průvodního slova se ujal mluvčí regionální skupiny. Předsedkyně Klubu pacientů mnohočetný myelom ve svém vystoupení přiblížila aktivity Klubu v roce 2009, zejména spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Koalicí pro zdraví, rovněž informovala posluchače o jednotlivých akcích včetně připravovaného pátého vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem v Karlově Studánce.

S velkým zájmem sledovali všichni účastníci setkání přednášku prof. MUDr. Vlastimila Ščudly, CSc., s názvem „Praktický návod k hodnocení laboratorních nálezů u mnohočetného myelomu“, v níž přiblížil jednotlivé typy laboratorních vyšetření. Srozumitelnou formou nastínil škálu základních a speciálních laboratorních vyšetření, rozvedl a vysvětlil hlediska hodnocení laboratorních nálezů. Na tuto prezentaci navázalo vystoupení Bc. Zuzany Rozkošné, která představila přítomným pacientům možnosti použití severských holí. Hole byly získány v rámci Projektu Psychologové a pacienti je dostali jako malý předvánoční dárek. Závěr setkání se nesl v příjemném přátelském duchu, u malého pohoštění se rozproudila neformální diskuse s přednášejícími a přítomnými hosty.

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu z listopadu 2009/ročník I.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Olomouc, ros