Osmnácté Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 27.9. 2018

Téma: Relaps mnohočetného myelomu a současné léčebné možnosti.

Ledviny a mnohočetný myelom.

Při jarním setkání jsme se sešli dne 12. dubna 2018 v nám známých prostorách Regionálního centra Olomouc.

Relaps mnohočetného myelomu a současné léčebné možnosti nám podrobně objasnil doc. Jiří Minařík z Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc. Léčba myelomu je nesnadná, protože lékař nikdy nemůže dopředu se stoprocentní jistotou říci nakolik bude navrhovaný léčebný postup účinný, tedy jak na něj konkrétní člověk zareaguje. Je také  nutné počítat s vedlejšími nežádoucími účinky. Pro co nejpřesnější pochopení léčebné strategie je dobré porozumět terminologii, kterou lékaři pro toto období používají. Pokud např. hovoří o progresi onemocnění, jedná se o situaci, kdy se onemocnění zhoršuje. Může jít o horšení poté, co onemocnění dosáhlo léčebné odezvy (remise), ale také o tzv. refrakteritu onemocnění, kdy nasazená léčba nevede k úspěchu, protože onemocnění na ni nereaguje (je refrakterní).

Ledviny a mnohočetný myelom nám představil MUDr. Jiří Orság z III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické FN Olomouc. Mimo jiné jsme si připomněli, co každý člověk může pro správnou funkci svých ledvin. rozhodně doporučil přestat kouřit – kouření snižuje pružnost cév a způsobuje jejich zúžení, čímž zpomaluje průtok krve životě důležitými orgány. Omezený průtok krve ledvinami snižuje jejich funkčnost a může tak výrazně zhoršit již existující onemocnění ledvin. Kouření také zvyšuje krevní tlak, který úzce souvisí s onemocněním ledvin. Neméně důležité je dostatečně pít. Pokud neexistuje žádné jiné omezení v důsledku dalšího onemocnění, potom je vhodné vypít kolem dvou litrů vody za den, v letním období i více.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2018. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.