Desáté Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 23.9. 2014

Téma: Výživová doporučení pro pacienty s MM. Dentální hygienta jak ji možná neznáte.

Dne 5. června 2014 se konalo desáté Info odpoledne regionální skupiny Olomouc. Odpoledne moderoval Mgr. Ronald Laryš, v úvodu krátce promluvil předseda sdružení pan Petr Hylena. Oba pánové popřáli přítomným příjemně strávené odpoledne a získání mnoha užitečných informací.

O výživových opatřeních v souvislosti s mnohočetným myelomem hovořila paní Hana Jašková, vedoucí oddělení léčebné výživy ve FN Olomouc. Hned v úvodu vysvětlila, že základem jakékoliv stravy, kterou můžeme označit jako zdravou či správnou je vyvážený příjem všech základních látek, které tělo potřebuje pro svou každodenní činnost. Neodmyslitelnou část stravy tvoří vyvážený příjem tekutin. Skladba stravy se může měnit v období chemoterapie a výraznější doporučení se vztahují k období transplantace kostní dřeně. V období probíhající chemoterapie se často dostavuje nechutenství, nevolnost nebo zvracení. Tyto nežádoucí průvodní jevy jsou sice eliminovány pomocí léků, ale jejich účinek nemusí být stoprocentní, svůj vliv má také psychika. Dále popsala alternativní způsoby stravování, se kterými se můžeme setkat a které jsou často doporučovány jako zdravý životní styl. Na závěr se zmínila o výživových poradcích – upozornila, že v mnoha případech se nejedná o nutriční terapeuty, kteří studují 2-3 roky a jejich vzdělání je ucelené. Výživový poradce, na rozdíl od nutričního terapeuta, většinou absolvuje pouze několikadenní kurz.

V další části opoledne vystoupila paní Veronika Krejčiříková, DIs., která působí v zubní ambulanci Zuboland v Olomouci. Představila jednotlivé typy zubních kartáčků, zubních past, ústních vod a dentálních nití. Jako nejvhodnější označila měkké zubní kartáčky s malou hlavou a s vyšším počtem rovně střižených vláken.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze srpna 2014/ročník VI.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Olomouc, ros