Čtrnácté Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 19.9. 2016

Téma: Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu. Dentální hygiena – jak ji doma dobře zvládnout, pratické ukázky.

Informační odpoledne Klubu Olomouc se konalo 9. června 2016 v salonku Andromeda Regionálního centra Olomouc. Setkání zahájil ing. Zdeněk Chlup, přivítal všechny přítomné a popřál jim příjemné odpoledne plné zajímavých informací. Následně poděkoval všem milým hostům za trvalou přízeň a přednášejícím za jejich čas, který našemu setkání věnují. Poté předal slovo předsedovi Klubu pacientů MM panu Petru Hylenovi. Ten v krátkosti seznámil přítomné účastníky s nejzásadnějšími aktualitami z Klubového života a pozval všechny přítomné na podzimní vzdělávací seminář v Lázních Bělohrad. Poté již předali slovo první přednášející – paní Veronice Osinové, DiS, dentální hygienistce působící ve společnosti Zuboland v Olomouci. Přišla našim členům připomenout zásady správně zvládnuté dentální hygieny a také předvést praktické ukázky.

Paní Veronika mezi nás již zavítala podruhé, ale s odstupem dvou let přibylo mnoho nových pacientů a pro ně byla problematika dentální hygieny nová. Paní Veronika v úvodu připomněla tři základní fakta – zubní kartáček je nejvhodnější s pevnou a malou hlavou (pokud máte malá ústa, není problém pořídit si i kartáček dětské velikosti), kartáček by měl mít také hodně štětin (ideální je počet 4 000 – 5 000 štětin, více štětin snáze rozruší zubní plak) a důležitý je také tvar štětin, kdy se stále častěji doporučují kartáčky s rovně střiženými štětinami (je zde nejvyšší pravděpodobnost, že kartáček čistí celou plochou a ne pouze nejvyššími štětinami). Jestli jste si zuby vyčistili dostatečně, zkontrolujete velmi jednoduše. Stačí, když si po čištění přejedete jazykem po zubech. Pokud nejsou zuby hladké, nejsou dobře vyčištěny. Na kvalitu čištění zubů nemá žádný vliv zubní pasta, je pouze jakousi pomůckou, která nám čištění zubů zpříjemňuje.

Jako druhý přednášející vystoupil doc. MUDr. et Mgr. Jiří Minařík, Ph.D., z Hematoonkologické kliniky FN Olomouc. Pro dnešní odpoledne si připravil souhrn základních informací o mnohočetném myelomu, které doplnil o aktuální novinky. Svou přednášku zahájil malým shrnutím základních pojmů, které bylo určeno především novým pacientům, pro starší představovalo spíše zopakování. Název mnohočetný myelom označuje nemoc, která je způsobena nekontrolovaným zmnožením nádorově změněných plazmatických buněk v kostní dřeni. Označení mnohočetný se používá, protože postihuje více oblastí organismu. V kostní dřeni je z hlediska diagnostiky důležité především zhodnocení přítomnosti tzv. myelomových plazmocytů. Plazmocyty jsou druhem bílých krvinek zodpovědných za tvorbu protilátek, v kostní dřeni jich i u zdravého jedince obvykle nacházíme okolo 5%. Jestliže se ale tyto plazmocyty nádorově změní, vznikají tzv. myelomové plazmocyty, které vedou k vzniku mnohočetnému myelomu. Myelomové plazmocyty navíc produkují defektní protilátky, které jsou v krvi nebo též v moči zachytitelné jako tzv. monoklonální imunoglobin (nebo též paraprotein). Mnohočetný myelom se řadí mezi vzácná onemocnění, přesto představuje druhé nejčastější nádorové onemocnění krvetvorné tkáně, ročně onemocní zhruba 4 – 6 lidí na 100 000.

Závěrečná slova pana docenta byla pro všechny velmi povzbudivá. Znovu nám sice připomněl, že myelom je závažné a stále nevyléčitelné zhoubné onemocnění s proměnlivým klinickým obrazem a přítomností různých komplikací, ALE v současnosti lze úspěšně stanovit jasnou diagnózu, pokud jsou pacienti bez příznaků, stačí je dlouhodobě sledovat bez nutnosti použití agresivní léčby, a když už je nutné léčbu nasadit, potom jsou k dispozici takové režimy, které umožňují udržet onemocnění pod kontrolou i mnoho let. Díky síti specializovaných léčebných center, která jsou v ČR dobře dostupná, mohou být všichni jedinci s mnohočetným myelomem pečlivě sledováni hematoonkologem, což umožňuje i případné včasné zachycení znovuvzplanutí nemoci, ideálně ve formě „laboratorního vzplanutí“, ještě před rozvojem příznaků. A v neposlední řadě přicházející nové léky a léčebné postupy, dávající naději na dlouhodobé udržení a snad i na úplné vyléčení mnohočetného myelomu.

Informační odpoledne jsme zakončili zhlédnutím cestopisného videa. Virtuálně jsme se na chvíli přenesli na Nový Zéland a kochali se nádhernou přírodou s myšlenkou, že příští seminář si z cest po Novém Zélandu vyslechneme i osobní komentář.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2016. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.