Druhé Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Předání prvotní informace ve vztahu k onkologické diagnóze, postupy v léčbě mnohočetného myelomu

Druhé setkání 22. května 2009 regionální organizační skupiny Olomouc se uskutečnilo v příjemném prostředí Divadla hudby v Olomouci, celkem se sešlo na padesát pacientů s rodinnými příslušníky a hosty. Zahájení setkání se ujal mluvčí regionální skupiny. Za předsedkyni, která se setkání nemohla zúčastnit, podala informace o aktivitách Klubu pacientů mnohočetný myelom koordinátorka Klubu, jež ve svém vystoupení osvětlila poslání a účel klubu, jeho cíle a organizační strukturu a v chronologickém sledu zmínila jednotlivé akce od počátku kalendářního roku.

V odborné části setkání dostali účastníci příležitost porovnat přednášky klinické psycholožky Fakultní nemocnice Olomouc Mgr. Alexandry Škrobánkové a PhDr. Ing. Ludmily Malinové, MBA zaměřené na psychologickou podporu nemocným s mnohočetným myelomem.

S pochopitelnou velkou pozorností sledovali všichni účastníci setkání přednášku prof. MUDr. Vlastimila Ščudly, CSc., v níž srozumitelným způsobem vyložil přítomným historii léčby mnohočetného myelomu, její současné možnosti a nastínil možný výhled do budoucnosti. Celé odpoledne se neslo v příjemném, přátelském duchu, atmosféru podtrhlo i závěrečné občerstvení a neformální rozhovory mezi účastníky a přítomnými hosty.

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu z června 2009/ročník I.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Olomouc, ros