Dvacáté první Info odpoledne v Olomouci

Publikováno 21.1. 2021

Téma: Nežádoucí účinky léčby MM. Zásady správné výživy u myelomu.

Termín: 14. listopad 2019.

V prvním tématu jsme se věnovali léčbě mnohočetného myelomu, jednotlivým lékům a lékovým kombinacím, přehlednou prezentaci si připravila MUDr. Petra Krhovská. Velkou část prezentace doktorka věnovala nežádoucím účinkům, které v některých případech mohou i dlouhodobě znepříjemňovat každodenní běžný život. Za takový nežádoucí účinek označila neuropatii, bohužel doprovázející ve více či méně silné formě většinu pacientů s myelomem. Ovlivnění neuropatie je přitom opravdu obtížné. Věnovala se také problematice léčby bolesti, která patří k dalším nechtěným společníkům, které pacienty při léčbě myelomu mohou doprovázet. Upozornila na to, že dobrá strategie léčby bolesti by měla být plánována tak, aby první dávky byly nižší a postupně se zvyšovaly až po účinnou eliminaci bolesti. Pacient by měl být hned na začátku léčby upozorněn na to, že nastavení správné dávky může bohužel trvat i delší dobu. Pokud se bolest stává trvalou, je nutné dodržovat podávání analgetik podle časového plánu, tedy v pravidelných časových intervalech, což zabrání rozvinutí bolesti nebo jejímu zhoršení.

Druhému tématu se věnovaly nutriční terapeutky Mgr. Markéta Kašparová a Mgr. Hana Kučerková. Jak uvedly, výživa, jako základní potřeba člověka samozřejmě podstatným způsobem přispívá k léčbě nemocí a umožňuje (či usnadňuje) využití léčebných postupů, které by jinak nebylo vůbec možné realizovat. Odpovídajícím způsobem by měl jíst každý, realita je bohužel výrazně jiná a chyby ve stravování se vyskytují poměrně často, což má negativní dopad na průběh a léčbu onemocnění. Pokud se lidem daří jíst tak, že jsou v jejich stravě zastoupeny všechny živiny v dostatečném množství, potom se lépe vyrovnávají s vedlejšími účinky léčby, jsou odolnější proti infekcím, mohou častěji absolvovat protinádorovou léčbu, jsou fyzicky silnější a cítí se lépe. Také upozornily na to, že lidé by měli bedlivě sledovat kvalitu konzumované stravy. V okamžiku, kdy je jídlo jakkoliv poškozené (např. prošlá záruční lhůta, napadené plísní, hnilobou, mění svou strukturu, neobvykle zapáchá apod.) potom je nutné jej zlikvidovat a v žádném případě nekonzumovat.