Dvacáté páté Info odpoledne v Praze

Publikováno 26.6. 2019

Téma: Zdravotní, sociální a finanční gramotnost – jak se nenechat napálit a na co nezapomenout?

Termín: 13. březen 2019.

Přednášky se ujala Mgr. Šárka Slavíková, sociální pracovnice naší partnerské organizace Amelie. Hned v úvodu upozornila na to, že v současné době s velkou pravděpodobností žijeme v jednom z nejhektičtějších období lidských dějin, rychlost každodenního života a obrovské množství informací, které každodenně vstřebáváme je historicky neobvyklé. To, co platilo před rokem, nebo před dvěma roky už mnohdy neplatí, celý systém se velmi rychle a opakovaně mění. Mění se zákony, nařízení, doporučení, ale také způsoby jednání, možnosti přístupu k informacím, k vyřízení zákonných pohledávek, které musí lidé řešit.

Na první pohled by se mohlo zdát, že zvolené téma působí nesourodě ale spojovacím prvkem je v tomto okamžiku nemoc. Představme si někoho, koho nemoc překvapí z plného zdraví, takže nemá žádné informace o zdravotním a sociálním systému, protože se o ně nikdy nezajímal, třeba proto, že to nepovažoval za důležité a k tomu nemá velké úspory nebo pouze minimální. Tento člověk se najednou stane práce neschopným a jeho příjmy se zásadně sníží, může být dlouhodobě hospitalizován nebo omezen na zvládání svých každodenních potřeb a k tomu je nutné připočítat jeho zdravotní problémy. Najednou není schopen plnit termíny svých závazků a řádných plateb, zároveň má minimální možnost zařídit si odpovídající sociální pomoc. Ke všemu ještě přistupuje omezení způsobené léčbou, která ještě mnohdy vyžaduje jeho aktivní účast a spolupráci s lékařem nebo jiným zdravotním personálem.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z dubna 2019. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.