Osmé Info odpoledne v Praze

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Jak zvládat depresi při diagnóze MM

Jarní setkání se uskutečnilo ve středu 27. dubna 2011. V úvodu setkání nás navštívil člen zastupitelstva pan Marek Kukrle, ve svém krátkém vystoupení popřál všem přítomným příjemný den a ujistil je, že Rada městské části Prahy 5 bude i ndaále podprovat aktivity našeho sdružení.

Úvodní odborné přednášky se ujala MUDr. Alena Večeřová-Procházková ze soukromé ambulance psychiatrie. Jejím tématem byla problematika zvládání depresí při diagnóze MM. V úvodu vyjmenovala základní psychické problémy u onkologicky nemocných, jako jsou poruchy nálady vyplývající z povahy základního onemocnění, reaktivní depresivní stavy, úroveň sociální podpory apod. Za hlavní psychický prožitek označila strach. Hovořila také o možnostech psychoterapie, díky níž se pacient může naučit kontrolovat nemoc, ovlivňovat ji a žít s ní. V závěru své přednášky paní doktorka zdůraznila, že léčení deprese musí být komplexní a zahrnovat farmakoterapii, psychoterapii, socioterapii a často i spirituální pomoc.

Více informací naleznete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2011/ročník III.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Praha, ros