Čtvrté Info odpoledne v Praze

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Aktuality ve farmacii a lékárnictví

Dne 21. října 2009 se sešli členové regionální organizační skupiny Praha v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 5, program byl připraven členy výboru regionální organizační skupiny. Hlavní přednášející, prim. MUDr. Jan Straub hovořil o postupech a možnostech léčby při relapsu onemocnění mnohočetný myelom. Na jeho sdělení navázala PharmDr. Magda Riegrová, hovořila o aktualitách ve farmacii a lékárenství a vyzdvihla informace, které považovala za významné pro pacienty s mnohočetným myelomem. Hovořila o povinnostech lékárny, objasnila pojem regulační poplatek a pojem ochranný limit. Nabídla vysvětlení pojmu započitatelný doplatek. Objasnila přítomným podstatu systému, který je nastaven tak, aby byla zjištěna návratnost finančních prostředků v okamžiku, kdy je překročen stanovený limit  nebo kde může pacient zjistit výši započitatelného doplatku pro konkrétní lék či najít  jeho levnější variantu.

Poté byl promítnutý krátký dokument o pacientech s mnohočetným myelomem, kterým byla původně stanovena jiná diagnóza, či lékaři nemohli dlouho toto onemocnění diagnostikovat. Závěr setkání vyplnila svým příspěvkem předsedkyně Klubu, která spolu s koordinátorkou sdružení a místopředsedou regionální skupiny Brno, přijeli přítomné podpořit a informovat je o aktuální situaci Klubu.

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu z února 2009/ročník I.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Praha, ros