Osmnácté Info odpoledne v Praze

Publikováno 17.6. 2016

Téma: Jak pochopit své tělo a naučit se vnímat jeho reakce

Dne 21. října 2015 proběhlo už osmnácté Informační odpoledne Klubu Praha, opět jsme se sešli v příjemných prostorách zasedací místnosti Úřadu městké části Praha 5. Setkání tentokrát zahájila PhDr. Ludmila Kotlínová a přivítala všechny přítomné. Téma, které jsme pro toto odpoledne zvolili, není úplně tradiční – „Jak pochopit své tělo a naučit se vnímat jeho reakce“. Zahájili jsme totiž nový cyklus cvičení jógy v Praze, jako hlavního hosta a zároveň přednášející jsme pozvali paní Jarmilu Kučmášovou. Paní Kučmášová říká: „snažím se ukazovat klientům možnost, jak pomocí pohybu najít cestu ke změně života“.  Jóga zná několik různých dechů a snad každý bude souhlasit, že díky prostému prodýchání se mnohým z nás podařilo zvládnout mnohé problémy.

Dalším zajímavým tématem, o kterém se v souvislosti s jógou diskutuje, je strava. Jóga jako taková doporučuje a preferuje vegetariánskou stravu, ale paní Kučmášová vidí celou problematiku v širším kontextu. Jejím hlavním životním krédem je „nikoho do ničeho nenutit“. Každý by měl vědět, co jeho tělo potřebuje, co mu chutná a co chce jíst. Druhou věcí je, bohužel fakt, že dnes už lidé nemají tu správnou intuici rozpoznat, co tělu prospívá.

V závěru setkání se rozproudila diskuse, mnozí se zajímali o další podrobnosti jak z oblasti jógy a dalších možností cvičení, nebo se ptali na zkušenosti paní Kučmášové se stravováním. Také jsme si vyzkoušeli doporučovaný způsob dýchání v sedu na židli a drobnou imaginaci. Tedy představu spojenou s dýcháním. Rozcházeli jsme se příjemně odpočinuti.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2015. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.