Dvacáté Info odpoledne v Praze

Publikováno 6.1. 2017

Téma: Jak vlastně mnohočetný myelom škodí organismu?

To je otázka, kterou si spolu s námi položil náš hlavní přednášející, MUDr. Jan Straub.  A naštěstí odpověď nepožadoval po nás (podobně jako po medicích), ale měl ji pro nás připravenou. Nejdřív nám ovšem připomněl všechna základní fakta: myelom patří k vzácným onemocněním, nemoc se začne rozvíjet v okamžiku, kdy se typ bílých krvinek (plazmocyty) odpovědné za tvorbu protilátek (imunoglobulinů) začnou nekontrolovaně množit, což je pro organismus nezvladatelné. Zdůraznil, že každý člověk má v těle plazmocyty, ale nemoc vznikne, až když plazmocyty začnou nekontrolovaně vytvářet protilátky. Ročně je u nás diagnostikováno zhruba 400 nových pacientů s myelomem a o něco málo častěji onemocní muži. Lékaři občas hovoří o tzv. klonální proliferaci, což znamená, že se jedna buňka začne nekontrolovaně množit, a tak vytváří své vlastní klony, tedy obrovské množství shodných buněk. Závěrem tohoto malého opakování ještě pan doktor připomenul změnu terminologie. Pokud váš lékař hovoří o „M komponentě“, potom hovoří o paraproteinu, který je takto nově označován.

Info odpoledne 19. října 2016 patřilo k těm jubilejním, členové a přátelé Klubu Praha se totiž sešli již po dvacáté. I tentokrát jsme setkání upořádali v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu Praha 5 a jsme velmi rádi, že tato dlouhodobá a příjemná spolupráce našich organizací úspěšně pokračuje.

Infomace z aktuálního dění Klubu přednesla koordinátorka spolku, hovořila nejen o uskutečněných a plánovaných seminářích, ale také o lékové problematice, která se v posledních měsících intenzivně dotýká několika léčebných center v ČR a samozřejmě také pacientů s myelomem, kteří se v těchto centrech léčí. Klub pacientů MM proto v poslední době podnikl některé kroky směřující k zákonodárcům a legislativcům naší země. V současné době očekáváme reakce od oslovených subjektů na jejichž základě budou učiněny kroky další.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2016. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.