Šesté Info odpoledne v Praze

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Psychologie všedního dne pacientů s mnohočetným myelomem

V úterý 20. dubna 2010 se uskutečnilo šesté pražské setkání Klubu pacientů a jejich blízkých v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5. Letošní jarní akce se zúčastnilo téměř 50 % členů pražské ROS a k tomu řada jejich blízkých a dalších pozvaných hostů.

První přednášky se ujala MUDr. Julie Wernerová z Ministerstva zdravotnictví ČR. Jejím tématem byly možnosti sociálního zabezpečení pro pacienty s mnohočetným myelomem. Šlo o přímo vyžádané vystoupení, neboť obavy z odnětí částečného invalidního důchodu u pacientů s vysokodávkovanou chemoterapií se staly předmětem dohadů. Jako druhá se mikrofonu chopila PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA a na přání výboru pražské ROS se zabývala něčím, co se týká úplně všech pacientů s mnohočetným myelomem, tj. psychologií našeho všedního dne. Přinést nějaký celkový přehled o jejím vystoupení, nebo alespoň jeho nástin, však v tomto informativním textu není možné. Vedle prostého výčtu argumentů řazených do poučných vět nás zaujala i konkrétními „cviky“ – velmi zajímavými praktickými návody. V závěru svého vystoupení se paní doktorka dostala k pojmu muzikoterapie. Její tvrzení, že intenzivní hudební prožitek je spojen s něčím jako očistným momentem, byl skvělým můstkem k závěrečné půlhodině, ve které vystoupily s nevážně vážnou hudbou „Slečny na větvi“. Kvartet mladých fagotistek, převážně studentek Akademie múzických umění, měl na repertoáru přesně to, co jsme před rozchodem do svých domovů nejvíce potřebovali – mladistvý optimismus a dobrou náladu.

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu z června 2009/ročník I.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Praha, ros