Sedmnácté Info odpoledne v Praze

Publikováno 27.4. 2015

Téma: Na návštěvě u klinického farmaceuta

Dne 18. března 2015 se konalo sedmnácté Informační odpoledne v Praze, v dobře známých prostorách Městského úřadu Praha 5. Programem semináře nás provedl jako vždy pan Miran Jireš, přivítal všechny přítomné a popřál jim příjemné odpoledne. Dále přivítal našeho milého hosta MUDr. Jana Strauba, který si našel chvíli ve svém bohatém pracovním programu.

Přednášející Info odpoledne byla PharmDr. Irena Netíková, Ph.D., která působí jako klinický farmaceut ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V úvodu svého vystoupení paní doktorka v krátkosti představila systém farmaceutické péče v České republice a zastavila se u konzultací klinického farmaceuta, které se stávají důležitou součástí zdravotní péče. V současné době se v ČR pacient s klinickým farmaceutem setkává většinou až v okamžiku, kdy jej za ním pošle jeho ošetřující lékař. Důvodem pro takovou návštěvu je často velké množství užívaných léků a úloha farmaceuta spočívá v tom, aby člověku jasně a srozumitelně vysvětlil, jak jednotlivé léky užívat a pomohl mu najít nejvhodnější systém. Ne vždy je jednoduché zkombinovat užívání ordinovaných léků tak, aby byla dodržena všechna doporučení a přitom bylo pro člověka dlouhodobě přijatelné tento systém dodržovat. Po celou dobu prezentace paní doktorka odpovídala na četné dotazy.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z května 2015/ročník VII. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě na těchto stránkách pouze pro členy Klubu.
Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Praha, ros