Třetí Info odpoledne v Praze

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Cílená rehabilitace, psychologická podpora

V úterý 21. dubna 2009 se v Praze uskutečnil pravidelný jarní vzdělávací seminář a společné setkání pacientů s mnohočetným myelomem a jejich blízkých. Po obvyklých stručných informacích o aktivitách Klubu v období od minulého setkání vystoupila s první přednáškou paní Mgr. Pavla Straubová na téma „Cílená rehabilitace u pacientů s mnohočetným myelomem“. Na přednášku navázal primář MUDr. Jan Straub z I. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a doplnil názor fyzioterapeuta pohledem na tutéž problematiku očima lékaře. Důraz položil hlavně na vztah mezi rehabilitací a základní léčbou MM a na případná omezení jež z naší nemoci a její léčby vyplývají a na které je nutno brát při využívání rehabilitace zřetel.

Velmi zajímavá byla i následující přednáška PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D.„Psychologické problémy onkologických pacientů“. Přítomné účastníky mimořádně zaujalo jeho zasvěcené a kvalifikované objasnění stavů mysli nemocných s onkologickým onemocněním. Přednášející zmínil i příslušné dopady na pacientovo okolí, které jeho vážnou chorobu prožívá s ním. V tomto důležitém tématickém okruhu chceme rozhodně pokračovat – pro podzimní seminář již připravujeme další přednášku z oboru psychologie pacientů. Pro potěšení účastníků semináře a oživení programu vystoupilo v jeho závěru smyčcové trio členů orchestru Národního divadla v Praze s pestrým programem od Mozartova Divertimenta a Serenádu E. von Dohnányiho až po soudobou americkou a španělskou hudbu.

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu z června 2009/ročník I.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Praha, ros