Dvacáté šesté Info odpoledne v Praze

Publikováno 16.6. 2020

Téma: Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví.

Termín: 18. říjen 2019.

S velkou radostí jsme na našem setkání přivítali PhDr. Ing. Martina Pospíchala, člena Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti a netrpělivě očekávali jeho sdělení. Diskuse o vlivu emocí na imunitu každého z nás se začaly objevovat na setkáních a seminářích pacientů s myelomem zhruba před dvěma lety. Šlo o drobná interní pozorování některých hematoonkologů, jejich zatím nepopsané nebo nijak hlouběji zkoumané zkušenosti s vývojem nemoci našich pacientů a několik životních příběhů, které rozhodně stály za hlubší zamyšlení. Jak pan doktor Pospíchal sám v úvodu řekl, rád by nám představil problematiku vlivu pozitivních a negativních emočních prožitků na naše biologické pochody a zdraví a také vlivu emocí na imunitní systém v průběhu onkologického onemocnění. Je namístě se ptát, zda některé mozkové funkce blíže souvisí s imunitním systémem, nakolik jsou silné imunosupresivní vlivy na rozvoj nemoci nebo jestli existují souvislosti mezi emocemi a efektorovými částmi imunitního systému, které nás před nemocí chrání. Také by rád své úvahy podpořil nastíněním možných cest pro praktické využití těchto, zatím dílčích poznatků, v praxi.

Většinu jeho myšlenek a úvah se promítají v unikátním projektu v oblasti prevence zaštítěném Českou onkologickou společností, ve spolupráci s dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu, nazvaném „MysliProtiRakovině“. Podrobnější informace je možné dohledat na webových stránkách Linkos.cz. Naleznete zde záznamy přednášek a on-line webových seminářů, které se věnují praktickým návodům, jak zvládnout náročná životní období související s nemocí a léčbou. Jak říkají sami autoři projektu, snaží se ukázat lidem – zjednodušeně řečeno – co mohou sami udělat proto, aby mysl pomáhala při zachování zdraví.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopisu z prosince 2019. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.