Devatenácté Info odpoledne v Praze

Publikováno 17.6. 2016

Téma: Mnohočetný myelom – co si chceme připomenout a co se chceme dozvědět

První jarní Info odpoledne Klubu v Praze se konalo dne 23. března 2016. Členové Klubu se sešli ve známých prostorách budovy Úřadu městské části Praha 5 v hojném počtu. Setkání zahájil pan Miran Jireš, přivítal všechny přítomné a také našeho hlavního přednášejícícho, MUDr. Jana Struba. Připravil si široký průřez informací a pokusil se o netradiční vykreslení myelomu – hovořil o něm jako o vetřelci.

V další části své přednášky se pan doktor věnoval současným trendům léčby mnohočetného myelomu. Nejdříve hovořil o celkové strategii v léčbě myelomu a uvedl základní rozdíl v současném přístupou k léčbě a v přístupu, který by byl platný ještě před dvěma lety. Jednoznačnou volbou součané léčby jsou tzv. nové léky, jako velmi nadějná se jeví léčba pomocí protilátek.

V druhé části odpoledne jsme se dozvěděli informace z Klubového života, hovořili jsme především o připravovaných aktivitách a vzdělávacích seminářích. V následném čase se rozproudila intenzivní pacientská diskuse. Někteří hovořili o svých nedávných zkušenostech z pobytů v nemocničních zařízeních  nebo o zkušenostech z jednání na sociálních odborech. Popisovali své zážitky a vzájemně odpovídali na své dotazy.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z dubna 2016. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.