Šestnácté Info odpoledne v Praze

Publikováno 3.12. 2014

Téma: Proč trénovat paměť.

Dne 15. října 2014 se uskutečnilo v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu Praha 5 šestnácté Info odpoledne regionální skupiny Praha. Celé odpoledne moderoval pan Miran Jireš, o nejdůležitějších novinkách z klubového života informovala koordinátorka sdružení.

Paní Hedvika Štolcpartová nám vysvětlila jak to s naší pamětí je a jaké jsou možnosti jejího tréninku. S naší pamětí je to velmi podobné jako s naším tělem. Pokud netrénujeme tělo, velmi rychle se zhorší naše pohybové schopnosti. Pokud netrénujeme paměť, tak se velmi rychle zhorší schopnost zapamatovat si nové věci. Díky tréninku paměti lze dosáhnout výrazného zlepšení duševního výkonu, protože za naši zapomnětlivost nemůže naše paměť, může za to naše nesoustředěnost. My totiž tréninkem paměti nenavýšíme její kapacitu, ale jen se naučíme posílit míru soustředěnosti a tím zintenzivnit paměťovou stopu, která se v naší mysli uchovává. V další části přednášky nám představila mnohé mnemotechnické pomůcky, díky nimž je možné zapamatovat si i větší objem informací nebo zapamatovat si věc, kterou jinak v paměti nejsme schopni udržet (telefonní číslo, seznam nákupu apod). A hned také následovaly praktické ukázky a příklady, mnohé jsme si vyzkoušeli i sami.

V závěru setkání proběhla členská schůze regionální skupiny Praha, členové Klubu Praha si zvolili zástupce regionální skupiny.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2014/ročník VI. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích, v elektronické podobě na těchto stránkách pouze pro členy Klubu.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Praha, ros