Dvacáté druhé Info odpoledne v Praze

Publikováno 10.1. 2018

Téma: Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s právníkem.

Doprovodný program: Co nevíme o našich nejbližších přátelích na Zemi?

Klubové setkání v Praze proběhlo ve známých prostorách Úřadu městské části Praha 5 dne 18. října 2017. V úvodu hovořila koordinátorka Klubu a připomněla, že za dobu deseti let svého trvání Klub pacientů uspořádal celkem 99 Informačních odpolední s odborným programem, vydal 33 čísel klubového časopisu a ve spolupráci s Českou myelomovou skupinou uspořádal 7  vzdělávacích seminářů s názvem Život s mnohočetným myelomem a podílel se na přípravě 10 celorepublikových dvoudenních vzdělávacích seminářů pro nemocné s mnohočetným myelomem a jejich blízké.

Hlavním přednášejícím tohoto Info odpoledne byl JUDr. Ondřej Dostál. Mimo jiné se zamýšlel nad tím, co je poskytovatel (nemocnice/lékař) povinnen příjemci (pacientovi/pojištěnci) zajistit. Dle §31 odst. 1 Zákona o zdravotních službách je poskytovatel povinnen zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu. V praxi to znamená, že lékař by si měl pro pacienta vyhradit dostatek času k tomu, aby mu vysvětlil vše, co se týká jeho léčby. Měl by si vyhradit dostatek času k tomu, aby pacient mohl klást dotazy a dostal na ně odpověď. Nemocnice by měla nastavit pracovní podmínky takovým způsobem, aby lékař (či jiní zdravotníci podle svých kompetencí) mohli tento postup dodržet.

Setkání jsme ukončili příjemným povídáním s MVDr. Jaromírem Svobodníkem. Přiblížil nám své zážitky nejen z pražské ZOO, ale také povídal o zkušenostech, kdy pracoval jako expert při zakládání ZOO v hlavním městě Alžíru. Jeho příhody z lidského světa byly místy usměvné, místy, díky našemu způsobu vnímání světa, nepochopitelné. Ale zvířecí svět je téměř všude shodný a chování zvířat rovněž a tak příhody, které popisovaly především svět primátů přinesly úsměv téměř na všechny tváře.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2017. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.