Sedmé Info odpoledne v Praze

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Význam bisfosfonátů při léčbě MM a jejich vliv na stomatologické problémy pacienta

V úterý 19. října 2010 se sešli pacienti s mnhočetným mmyelomem na tradičním podzimním setkání v Praze, vlastní program setkání začal tradičně informacemi z klubového života. Osobně se několika větami představil i nově zvolený předseda Klubu. Koordinátorka Klubu představila nový produkt přichystaný pacientům – multimediální program zpracovaný jako „Vzdělávací CD pro pacienty a jejich blízké“.

Odborná část našeho podzimního setkání měla být naplněna seminářem v netradiční podobě panelové diskuse několika různě zaměřených lékařů na téma „Význam bisfosfonátů při léčbě MM a jejich vliv na stomatologické problémy pacienta“. Přednášky v té věci se ujal pan MUDr. Jan Straub z kliniky hematologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Další čas jsme využili k improvizované debatě pacientů a jejich blízkých mezi sebou o lecčems. Dostalo se i na problém zaměření našich budoucích akcí v následujícím roce. V rámci nepřipravené “pacientské debaty” si všichni vzájemně vyměňovali zkušenosti s tím či oním aspektem naší diagnózy. V programovém finiši nás opět čekaly „Slečny na větvi“.

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu z prosinci 2010/ročník II.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Praha, ros