Dvacáté třetí Info odpoledne v Praze

Publikováno 4.10. 2018

Téma: Lze nad myelomem (z)vítězit a jaké možnosti máme k dispozici?

Jarní setkání se konalo 14. března 2018 Městského úřadu Praha 5. Toto odpoledne slibovalo mnoho zajímavých informací, protože (z)vítězit na myelomem by si přálo jistě mnoho těch, kterým do života tato nemoc vstoupila. První otázku, kterou jsme si položili zněla: Je myelom vyléčitelný? Přestože se otázka tváří jako velmi jednoduchá, odpověď jednoduchá není ani trochu. A možná i proto, že je z velké části skrytá už v samotném názvu. Podstata nemoci je totiž mnohočetná. Lékaři se proto nacházejí v situaci, kdy hledají postupy,  kterými by přesněji určili, jak pro konkrétní typ nemoci najít nejvhodnější léčebný postup. Lze říci, že vyhlídky pacientů se s nástupem nových léčebných možností jednoznačně zlepšují.

V poslední otázce jsme se snažili zjistit, jak žít s myelomem a co ještě můžeme přidat jako bonus. Lidé se často ptají, zda mohou sami snížit riziko návratu aktivity onemocnění. V současné době však neexistuje důkaz, že by např. dietní opatření měla na tuto chorobu vliv. Co tedy zbývá? Čekat s rukama v klíně na den, kdy se choroba vrátí? Možná že situace přece jen není tak beznadějná.

V poslední době se na směr neformálních diskusí hematoonkologů opakovaně vztahuje k jednomu pozorování, kterého si lékaři u svých pacientů všímají. A to, že existuje určitá pravděpodobnost existence vztah mezi lidskou psychikou a obranyschopností člověka. Je možné, že naše psychika, naše uvažování, naše přemýšlení má přímý vliv na naši imunitu? Jisté odpovědi v toto oblasti zatím nemáme, ale nelze vyloučit, že u různých lidí a v různé míře taková souvislost opravdu může vznikat.

Pokud by tento směr mohl být další cestou, další možnou zbraní, bylo by škoda ji nevyužít. Je jen potřeba naučit se s ní zacházet. Nelze si zakázat být smutný, nelze si zakázat být naštvaný, nelze se vyhýbat negativním myšlenkám. Možná je schůdnější naučit se reagovat s větším nadhledem, porozuměním, pokusit se ze svého života odstranit dlouhodobé důvody stresu či naplnit svůj čas smysluplnou a radostnou činností. Je však nutné upozornit, že vše je zatím ve fázi uvažování a shromažďování důkazů.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z dubna 2018. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.