Dvanácté Info odpoledne v Praze

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Jak se orientovat v systému veřejného zdravotního pojištění

Dne 24. října 2012 se sešli členové Klubu pacientů mnohočetný myelom v Praze na svém dvanáctém setkání. Pokračovali jsme tak v sérii sdělení, kterou pro naši organizaci připravila jako vzdělávací semináře Platforma zdravotních pojištěnců zastoupených Mgr. Michalou Filipovou a JUDr. Ondřejem Dostálem. V úvodu setkání nás všechny pozdravil radní Městského úřadu Prahy 5 pan Marek Kukrle. Následovaly informace z dění v Klubu pacientů a pak již vystoupili naši přednášející.

Jako na minulých setkáních i v Praze zaznělo mnoho zajímavých informací. Odbornou část semináře zahájila Mgr. Michala Filipová. Pan doktor ve svém vystoupení opět všem jednoduše vysvětlil, jaké vztahy vznikají mezi pacienty, zdravotnickým zařízením a zdravotními pojišťovnami a zdůraznil co je zákonným nárokem každého člověka v roli pacienta. Hovořil podrobně o stanovování plateb pro zdravotnická zařízení, představil důležité portály SÚKL, kde lze dohledat podstatné informace. Doporučil, aby byla od lékaře vždy vyžadována otevřenost, i když může být následně poskytnutá informace v první fázi nepříjemná.

Více informací najdete k v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2012/ročník IV.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Praha, ros