Dvacáté sedmé Info odpoledne v Plzni

Publikováno 30.4. 2024

Téma: Vybrané specifické komplikace a situace u myelomu; Autologní transplantace v průběhu času

Termín: 27. červen 2023

Pokud bychom to řekli naprosto jednoduše a zcela laicky, jde o výměnu kostní dřeně za kostní dřeň novou/zdravou. Můžeme rozdělit na transplantaci autologní (tedy člověk si může kostní dřeň darovat sám sobě) nebo alogenní (kdy kostní dřeň dostává od někoho jiného). U mnohočetného myelomu se preferuje typ transplantace autologní, kdy jsou člověku po stimulaci (nejčastěji pomocí podání cyklofosfamidu) odebrány z krve (za pomocí speciálního přístroje) krvinky. Ty se zamrazí, následně se člověku podá velmi silná chemoterapie a vrátí se mu jeho odebrané krvinky. A pak už se jen za speciálních podmínek (ve speciálně upraveném pokoji) čeká, až se hodnoty krvinek v krvi dostanou na odpovídající úroveň. Ten druhý typ transplantace, se u myelomu používá opravdu výjimečně a je potřeba, aby se našel vhodný dárce.

Na chvíli se zastavme u autologní transplantace, ta s největší pravděpodobností představuje postup, který většina pacientů s myelomem v minulosti podstoupila a domnívám se, že ještě nějaký čas mnoho nových pacientů transplantaci podstupovat bude. Jak se vlastně tento náročný zákrok provádí a co mu předchází? Prvním krokem je snaha o zničení co největšího počtu myelomových buněk a vyčistit tak, nejlépe úplně, kostní dřeň od nádorového bujení. Z tohoto důvodu se v této fázi podává dostatečně silná chemoterapie, která je bohužel ne vždy dobře snášená. Většinou se podává cyklofosfamid v dávce 2,5g/m2 (používá se také cytarabine). Jakmile jsou buňky chemoterapií zničené, začnou se podávat růstové faktory ve formě injekcí. Snahou je zajistit, aby v kostní dřeni co nejrychleji došlo k namnožení zdravých zárodečných krevních buněk a aby těchto buněk vzniklo co nejvíce. Jakmile se z kostní dřeně do krve vyplaví dostatečně vysoký počet zárodečných krvetvorných buněk, nastává čas pro separaci. Speciálním přístrojem, tzv. separátorem, odebereme buňky do speciálních vaků o obsahu 100 až 200 ml a ty následně zamrazíme na teplotu minus 200°C. V mrazících boxech mohou být uloženy až několik let.

Druhý krok představuje samotná transplantace. Termín transplantace se vybírá na doporučení a po dohodě s lékařem. Pobyt v nemocnici se pohybuje zhruba kolem 14 dnů. V úvodu hospitalizace se opět podává velmi silná chemoterapie se stejným cílem – vyčistit kostní dřeň. Následně jsou podány rozmrazené vlastní zdravé zárodečné krevní buňky formou transfúze. Potom už nezbývá než čekat a zvládnout všechny nepříjemné doprovodné příznaky, které s transplantací bohužel úzce souvisí. Občas se pacienti ptají, proč musí být hospitalizováni.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopisu z prosince 2023. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.