Dvacáté druhé Info odpoledne v Plzni

Publikováno 15.11. 2018

Téma: Jak a proč léčíme osteoporózu.

Informační odpoledne se uskutečnilo dne 23. května 2018 a to tradičně v salonku hotelu U Pramenů. Přednášejícím byl MUDr. Richard Pikner, Ph.D., primář laboratoří a kostní poradny Klatovské nemocnice, a.s. Pan primář nám nejdříve vysvětlil, že kost je živý orgán, který obsahuje miliony vzájemně spolupracujících buněk. tím, že buňky neustále ubývají a přibývají, dochází k postupné obnově kostí. Dle slov pana primáře se kostní buňky obnoví 4 až 5x za celý lidský život. Kost také zajišťuje pro nás velice důležitou krvetvorbu a zároveň regulaci vápníku, hořčíku a fosforu. Největší množství kostní hmoty přibývá do věku 25 let. Maximum kostní hmoty se udržuje až zhruba do padesáti let, kdy u žen nastává období menopauzy.

K podpoře pevnosti kostí se používají, mimo jiné, bisfosfonáty. Brání odbourávání kostní hmoty a mají dlouhodobý efekt díky pevné vazbě na kost. V případě naší nemoci se užívají buď ve formě tablet, nebo jsou vpravovány jednou měsíčně do žíly – např. zoledronát. Také ony mají bohužel různé nežádoucí účinky, od nevolnosti, která se může projevovat u některých preparátů užívaných ve formě tablet, přes negativní ovlivnění ledvinných funkcí a atypické zlomeniny stehenní kosti až po komplikace, která je mezi nemocnými s myelomem nejčastější (avšak samotným výskytem spíše výjimečná) a tou je osteonekróza čelisti.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2018. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.