Dvanácté Info odpoledne v Plzni

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Porozumnění laboratorním hodnotám

Dne 18. 6. 2013 se uskutečnilo ve známém prostředí salonku hotelu “U pramenů” Info odpoledne Klubu pacientů mnohočetný myelom v Plzni. Schůzku zahájila a vedla paní Perla Veverková, přivítala všechny přítomné a členy Klubu včetně jejich doprovodu a milé hosty.

Úvod patřil Mgr. Alici Onderkové, která nám podala informace o činnosti Klubu. Zmínila se o setkání ČAVO, zvláště o vystoupení JUDr. Ondřeje Dostála, který se týkal práv pacientů se vzácným onemocněním a toho jak postupovat v případě odmítnutí zdravotní péče zdravotnickým zařízením z kapacitních nebo personálních důvodů. Důležité je také nebát se obrátit na svou pojištovnu v případě, že má pacient potíže například s dostupností léku nebo s jakýmikoliv léčebnými postupy.

MUDr. Miroslava Schutzová hovořila o tom, že ročně přibývá v celé naší republice 300 až 400 nových pacientů, poměr muži/ženy je 3/2 a také o tom, že věk pacientů s mnohočetným myelomem se neustále snižuje. Dále hovořila o způsobu diagnostiky, formách diagnostiky a používané klasifikaci. Pokud je myelom vskutku diagnostikován, pak je velmi důležité nastavit individuální léčebný plán. Této problematice se paní doktroka věnovala velmi podrobně. Seznámila nás se systémem své práce a vysvětlila, kterým hodnotám při vyšetření krve klást jaký důraz a co je nutné sledovat pravidelně a co pouze v daných intervalech.

Více informací naleznete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2013/ročník V.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Plzeň, ros