Dvacáté šesté Info odpoledne v Plzni

Publikováno 10.2. 2022

Téma: Poruchy imunity u hematologických pacientů.

Termín: 7. září 2021.

Paní doktorka Alexandra Jungová nám položila základní otázku, na kterou se pokusila co nejjednodušeji odpovědět. Co je to vlastně imunita? Přirovnala imunitu k „boxerovi“, jinak řečeno jde o nástroj těla, díky němuž umí organismus rozpoznávat viry, bakterie nebo nádorové buňky – tedy vše, co by organismus mohlo nějak ohrozit či dokonce usmrtit. Imunita jako „boxer“ potom tyto nežádoucí mikroorganismy nebo defektní buňky ničí. Pokud se do organismu dostane vir, bakterie nebo cokoliv jiného, aktivují se bílé krvinky a změní se na dvě části. Z jedné části vznikne plazmatická buňka (nebo také plazmocyt) a z druhé paměťová buňka. O „plazmocytech“ se v souvislosti s myelomem hovoří jako o něčem špatném, ale jen proto, že se jedná o nemocné plazmatické buňky, způsobující mnohočetný myelom.

Ovšem v případě aktivace obranyschopnosti organismu (imunitě) hovoříme o plazmatických buňkách zdravých. Tyto plazmatické buňky produkují přesně ty protilátky, které potřebujeme k ochraně před virem nebo bakterií. Paměťové buňky hrají svou nejdůležitější roli v okamžiku, kdy se organismus s infekcí potká opakovaně. Potom jsou schopny infekci na základě předchozího setkání rozpoznat a spustit příslušnou reakci k obraně. Také je nutné říct, že imunitu lze rozdělit na dvě části – vrozenou a cílenou (specifickou). Vrozená funguje hned od narození a je postavena na principu makrofágů (velkých buněk s jedním jádrem) a ty jsou schopny v krátkém čase zlikvidovat úplně všechny infekční agens. Specifická imunita se začíná vyvíjet až po narození, nefunguje samostatně, ale vždy ve spolupráci s imunitou vrozenou. V případě setkání se s infekcí začíná fungovat až s určitým zpožděním, v řádu hodin, spíše dnů.

A jak to vypadá, pokud dojde k nějaké poruše imunity, což se týká právě pacientů s myelomem nebo jiným hematoonkologickým onemocněním? Zde dochází k poruše přirozené imunitní kaskády, a to porušení je natolik závažné, že nedojde k dostatečné tvorbě zdravých protilátek. Vzhledem k poruše imunity typicky vzniklé při mnohočetném myelomu jsou potom častými doprovodnými příznaky této nemoci různé infekce, které se u některých pacientů často opakují a mnohdy jsou velmi obtížně zvladatelné.

V našem centru jsme se proto rozhodli, že zahájíme podávání zdravých imunoglobulinů (protilátek) ve formě podkožní injekce. Jde o to, že člověku aplikujeme pomalou podkožní injekcí imunoglobuliny každé tři až čtyři týdny pomocí speciální pumy. Tu musí obsluhovat odborník – vyškolená sestra. Spolupracujeme se společností nabízející i možnost aplikace v domácích podmínkách za asistence aplikační sestry. Pacient tak může léčbu podstupovat v klidu svého domova a nemusí dojíždět do specializovaného centra. Tato terapie může trvat několik týdnů až měsíců dle aktuálního stavu pacienta a je možné ji kombinovat s vakcinací proti chřipce. Vakcinace má v tomto případě posilující efekt a jejím úkolem je vytvořit proti viru nebo bakterii účinnou ochranu. Toto je dodáním imunoglobulinů podpořeno. Mohu ještě přidat příklad jedné z mých pacientek. Opakovaně trpěla velmi nepříjemnými infekcemi a zápaly plic a po proběhnutí výše zmiňované terapie se od května do dnešního dne neprojevila infekce ani jedna.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopisu z prosince 2021. V tištěné podobě je k dispozici v čekárnách specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.