Dvacáté Info odpoledne v Plzni

Publikováno 8.1. 2018

Téma: Nové léky v léčbě mnohočetného myelomu.

Jak pohyb pomáhá zvládnout myelom?

Členové a přátelé Klubu Plzeň se sešli 6. června 2017 již po dvacáté a jako vždy využili příjemných prostor Hotelu U Pramenů.

První přednášející, Mgr. Pavla Straubová představila výhody cvičení s malými míčky. I zde nejdříve paní magistra vysvětlila vše, co je nutné pro cvičení s míčky vědět. Znovu doporučila, že není vhodné se v začátcích přemáhat a vhodné je postupovat spíše trpělivě a postupně navyšovat počet opakování jednotlivých cviků. Také upozornila na fakt ztráty získané kondice. Je možné, že po nějaké době, kdy pravidelně cvičíte, dojde na několik dnů (týdnů) k přerušení cvičení. Třeba kvůli znovuzahájení léčby. I pokud se vám zdá, že cvičební pauza byla krátká, je dobré si zase na několik prvních dnů počet cviků snížit.

O nových lécích hovořila MUDr. Jungová, pokusila se souhrnně shrnout používání léků v léčbě mnohočetného myelomu. Nejdříve představila základní léčebné schéma dodržované při zahájení léčby mnohočetného myelomu. V první fázi pacient prochází tzv. „indukcí“ – tedy obdobím, kdy se lékař snaží o co nejrychlejší potlačení nezdravých buněk a u většiny pacientů po této části následuje transplantace kostní dřeně. A to buď jednoduchá nebo tandemová (proběhnou dvě transplantace za sebou v krátkém rozmezí – do půl roku).

Dalším krokem je v ideálním případě „konsolidace“, období, kdy hlavním úkolem je zničení zbytkové skupiny buněk, na kterou by měla, opět ideálně, navazovat udržovací léčba, která neumožní další růst minimu zbytkových buněk nemoci. Toto je náčrt ideálního postupu léčby, ale bohužel není úplně 100% realizovaný v běžné praxi. Mnohočetný myelom je velmi nevyzpytatelnou chorobou, protože po jedné fázi léčby (indukce, transplantace, konsolidace, udržovací léčba) lékař s velkou pravděpodobností ovlivní většinou jen jeden z klonů myelomu, který byl v daném okamžiku aktivní, ale po nějaké době se může choroba ozvat znovu a v tomto okamžiku už také může být aktivní jiný z klonů.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2017. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.