Čtrnácté Info odpoledne v Plzni

Publikováno 23.9. 2014

Téma: Osteonekróza čelisti a jak jí předcházet. Dentální hygiena a MM.

Dne 26. června 2014 se konalo v pořadí již čtrnácté Info odpoledne v Plzni, jako vždy jsme se i tentokrát sešli ve známém prostředí hotelu u Pramenů. Setkání zahájila a vedla paní Perla Veverková, přivítala všechny přítomné a také milé hosty.

Osteonekrózu čelisti, její diagnostiku a léčbu nám přiblížil MUDr. Lukáš Hauer, který působí na Stomatologické klinice LF UK a FN v Plzni. Ve své přednášce pan doktor hovořil o osteonekróze čelisti způsobené léčivy-bisfosfonáty, poprvé byla popsána v roce 2003. Osteonekróza čelisti postihuje pouze velmi malé procento pacientů s myelomem, ale pokud dojde k jejímu rozvoji, je to pro člověka nepříjemná zkušenost. Projevuje se jako bolestivá komplikace s velkými otoky a obnaženou kostí. Terapie je obtížná, mnohdy zdlouhavá a bohužel může být i neúspěšná. V každém případě je však při léčbě nutná úzká spolupráce ošetřujícího lékaře-hematoonkologa a stomatologa a to nejen v průběhu léčby osteonekrózy, ale také při realizaci preventivních opatření, na která se klade velký důraz. Vždy je však nutné informovat svého stomatologa o užívání bisfosfonátu a rovněž každého nového stomatologa, ke kterému jsme odesláni. K základním preventivním opatřením, která si pacient zajišťuje sám, patří dokonalá péče o dutinu ústní.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze srpna 2014/ročník VI.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Plzeň, ros