Dvacáté třetí Info odpoledne v Plzni

Publikováno 16.1. 2019

Téma: Indikace lázeňské léčby u pacientů s myelomem, domácí posilovací techniky s využitím therabandu a uvolnění plosky nohy pomocí minirollerů.

Cvičení s therabandem je cvičením odporovým ve smyslu vytrvalostních tréninků, s jeho pomocí lze velmi efektivně protahovat a posilovat jednotlivé oslabené svaly. Zároveň je možné prodýchat celý organismus, aktivovat kardiovaskulární systém a zvýšit kloubní rozsah. Je dobré si uvědomit, že pokud začínáme cvičit, není vůbec nutné cvik opakovat mnohokrát. Úplně stačí každý cvik opakovat třeba jen dvakrát nebo třikrát. I zde platí zásada, že není důležité kolik cviků provedeme, ale jak precizně cvičíme. Mnoho cviků se sice většinou provádí ve stoje, ale je možné je přizpůsobit a cvičit i v sedě.

Základem je výběr odpovídající síly cvičební gumy, pro pacienty s myelomem je doporučována cvičební gumička barvy červené. Pokud i s ní by bylo cvičení namáhavé, tak je možné zvolit gumičku béžovou. Zelená a modrá barva je již pro pacienty s myelomem nevhodná.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2018. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.