Desáté Info odpoledne v Plzni

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Jak se orientovat v systému veřejného zdravotního pojištění. Platforma zdravotních pojištěnců ČR o.s.

Dne 18. 4. 2012 se uskutečnilo na tradičním místě v salonku hotelu U pramenů jarní setkání Klubu pacientů v Plzni. V úvodu setkání vystoupil předseda sdružení ing. Josef Hájek a podrobně hovořil o aktuálním dění v Klubu, konkrétně o aktivitách a hospodaření Klubu za rok 2011. Upřesnil, že podrobné informace jsou k dispozici ve výroční zprávě, která vyšla v dubnu 2012 a dále budou projednány na valné hromadě.

V rámci projektu Jak se orientovat v systému veřejného zdravotního pojištění, na kterém spolupracujeme s Platformou zdravotních pojištěnců ČR vystoupili na našem setkání její zástupci. Rozsáhle hovořili o aktivitách svého sdružení a o možnostech pomoci klientům zdravotního pojištění, mimo jiné zmínili portál JakoJá. Ve vystoupení JUDr. Ondřeje Dostála, který velmi fundovaně hovořil o tom, jak funguje zdravotní systém a vysvětlil nám podstatu jednotlivých práv pacientů, zaznělo mnoho zásadních informací. Upozornil nás na možnosti přístupu ke své zdravotnické dokumentaci, hovořil o poplatcích, informovaném souhlasu, úhradách služeb, vztazích mezi zdravotníky a pacienty a o mnoha dalších tématech.

Více informací naleznete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2012/ročník IV.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Plzeň, ros