Patnácté Info odpoledne v Plzni

Publikováno 23.6. 2015

Témata:

Dentální hygiena a mnohočetný myelom

Lékárna – doplňkové léky a jejich využití

V úterý dne 18. listopadu 2014 proběhlo již patnácté Informační odpoledne regionální skupiny v Plzni. Jako vždy jsme se sešli v příjemném prostředí hotelu U pramenů. Všechny přítomné přivítala paní Perla Veverková a ing. Petr Krátký. Velmi rádi jsme mezi sebou opět přívítali MUDr. Miroslavu Schützovou, paní doktorka je nám stále věrná a vždy se našich setkání účastní.

S první přednáškou vystoupila Bc. Anna Polcarová, která pracuje ve FN Plzeň v Lochotíně. V úvodu zopakovala anatomické souvislosti dutiny ústní a upozornila na fakt, že k největšímu usazování zubního plaku dochází v mezizubí. Popsala jeden z vhodných postupů čištění zubů a upozornila na fakt, že z hlediska čištění zubů je úplně jedno, jaká zubní pasta je použita, důležitý je obsah fluoridů, které posilují zuby. Pro čištění je důležitý tvar kartáčku a technika čištění.

V druhé části odpoledne hovořily Mgr. Prokešová a Mgr. Vítová. Nejdříve se zmínily o potravinových doplňcích, které nejsou považovány za léčiva. Přesto může docházet k různým interakcím mezi ordinovanými léky a dokoupenými potravinovými doplňky. Druhá část jejich prezentace byla zaměřena na konkrétní potravinové dopňky dodávající energii a živiny pacientům s nefunkčním nebo částečně funkčním zažíváním. Pro onkologicky nemocné byly vyvinuty speciální typy výživy.

Více informací je k dispozici v Bulletinu-Klubovém časopise z května 2015