Osmé Info odpoledne v Plzni

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Mnohočetný myelom a ledviny – výměna zkušeností z léčby MM

Jako pokaždé jsme se sešli 2. listopadu 2010 v salonku hotelu „U pramenů“, setkání společně s naší ošetřující lékařkou MUDr. Miroslavou Schützovou zajistila a řídila mluvčí naší skupiny. Přivítala milé hosty, zvláště přítomnost pana primáře Kozy byla pro nás obzvláště milá. Je to velmi příjemný pocit jistoty, že při jakémkoliv našem problému je nám k dispozici celý štáb odborníků celého oddělení.

Jako první vystoupil se svým příspěvkem nový předseda našeho občanského sdružení, v úvodu vzpomenul paní Zuzanu Toufarovou a její obětavost, se kterou se věnovala všem povinnostem spojeným s Klubem, právě Plzeň byla posledním místem, kde jsme měli možnost se s ní setkat. Dalším bodem programu byla přednáška primáře doc. MUDr. Jiřího Moráně z FN Plzeň, která byla zaměřena na funkci a činnost ledvin ve vztahu k našemu onemocnění mnohočetným myelomem. Po skončení obsáhlé přednášky následovalo hudební vystoupení pana Křenka z oddílu skautů, který nám zahrál na harmoniku a zazpíval několik židovských, španělských, francouzských a českých melodií.

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu z prosince 2010/ročník II.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Plzeň, ros