Devatenácté Info odpoledne v Plzni

Publikováno 6.1. 2017

Téma: Jóga a její využití při myelomu – praktický nácvik.

Setkání Klubu Plzeň se uskutečnilo 31. října 2016 už po devatenácté ve známých prostorách hotelu U pramenů na ulici Roudné. Po krátkém společenském úvodu dostala prostor naše hlavní přednášející, paní Růžena Moravcová. Paní Moravcová je dlouholetá lektorka jógy a pokusila se nám zprostředkovat jednoduchá cvičení, která vycházejí z jógy, a přitom je možné cvičit je i v klidu domova, třeba na židli.

Dle jógové filozofie naše tělo netvoří jen tělo fyzické, ale zahrnuje více těl, energetických, které obklopují viditelné tělo a chrání naši duši. Tvoří jakési obaly, které k našemu tělu patří a které nám pomáhají. Jógová filozofie se rovněž přiklání k názoru, že náš život je vymezen počtem dechů, které nám pro konkrétní život byly dány. Proto se jóga tak intenzivně věnuje dechu, jogín vědomě pracuje s dechem nejen v rámci svého cvičení, ale po celý den. Každý začínající jogín se věnuje především práci s dechem a každá jógová lekce začíná uvědoměním si dechu.

Paní Moravcová nám v úvodu ukázkové sestavy jógových cvičení vyjmenovala základní požadavky, které by si měl každý cvičenec, nejen cvičenec jógy, uvědomit a po dobu cvičení připomínat. Základem je vymezit si pro cvičení čas. Dále je to požadavek na uvědomování si TADY a TEĎ (tedy být vědomě přítomni v daném okamžiku) a sledovat v duchu plynulost vlastního dechu. Nespěchat a nezapomínat dýchat, v žádném případě nezatajovat dech.

A pak už následovala samotná ukázka. Spolu s paní Moravcovou jsme cvičili opravdu všichni a využili jsme k tomu židle, na kterých jsme seděli, což může udělat i každý doma. Je však dobré, aby ho v začátku někdo zkontroloval, zda cviky provádí správně, aby se nikdy nepřetěžoval a počet cviků si určil podle svých možností a posupoval raději pomalu. Potom nás paní cvičitelka naučila, co to znamená „základní poloha“. Jde o sed na židli s rovnými zády bez opory, chodila pohodlně, ale pevně opřena o podložku (nejlépe jen v ponožkách), ruce na stehnech. Sama tato poloha spojená s klidným dýcháním, za dodržení výše uváděných pravidel představuje jedno z jógových cvičení. Dýchání a plná pozornost (bez vnímání okolí a postranních myšlenek) je velmi důležitou součástí, bez těchto dvou faktorů může ztrácet na významu. Jakmile jsme zvládli základní polohu, mohli jsme zkoušet další cviky.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2016. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.