Šesté Info odpoledne v Plzni

Publikováno 24.8. 2014

Téma: Kritické okamžiky prvního a dalších relapsů z hlediska psychického prožívání

V Plzni se uskutečnilo 3. listopadu 2009 další setkání Klubu pacientů MM regionální skupiny Plzeň, jako již tradičně v salonku hotelu „U pramenů“, jehož vlastníkem je FN Plzeň. Setkání zahájila a řídila mluvčí skupiny. První sdělení patřilo MUDr. Miroslavě Schützové, zaměřila se na léčbu prvního relapsu myelomu po primární léčbě. Zmínila se také o původním použití léku Thalidomid, který se dnes vyrábí pod názvem Myrin, a o dalších používaných lécích jako jsou Velcade a Revlimid, o jejich nežádoucích účincích a vlivech na náš organizmus. Hovořila také o autologní a alogenní transplantaci a o ozařování. V další části setkání nás PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA vtáhla nenásilnou formou do volné diskuse na téma své přednášky „Myšlením za šťastnější duši“.

Pro zpestření setkání vystoupila hudební skupina BONI AMICI v historických krojích z doby gotické, která hraje na dobové, v dnešní době již historické, hudební nástroje. Zahráli několik italských, španělských, německých a francouzských gotických písní. Po přestávce na občerstvení proběhla neformální diskuse a mluvčí naší organizační skupiny nás seznámila s klubovými aktualitami. V závěru jsme byli informováni o vysílání dokumentu, týkajícího se mnohočetného myelomu pod názvem „Medicína pro 21. století“, zájemci mohou tento díl vyhledat v archívu ČT 2.

Více informací o setkání najdete na stránkách Bulletinu-klubového časopisu z května 2010/ročník II.

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Plzeň, ros