Dvacáté první Info odpoledne v Plzni

Publikováno 10.1. 2018

Téma: Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s právníkem.

Co vlastně doktor sleduje při odběru krve a moče.

Podobně jako na jiných regionech jsme i v Plzni nejdříve vyslechli objasnění vztahů mezi pojištěnci, poskytovateli a plátci. Dále pan JUDr. Dostál hovořil napřílad o informovaných souhlasech. V okamžiku příchodu do nemocnice na všechny z nás čeká mnoho informovaných souhlasů, které podepisujeme. Je nutné upozornit, že poskytnutím informovaného souhlasu ze strany poskytovatele se nerozumí podpis „nějakého papíru“. Informovaný souhlas z právního hlediska předpokládá, že se vám bude lékař (nebo sestra, záleží na rozsahu kompetencí) věnovat a vše vám podrobně vysvětlí a odpoví na vaše otázky. Samotným podpisem pouze potvrzujete, že vám bylo vše vysvětleno a vy s takovým postupem souhlasíte.

Druhou přednášející našeho  klubového setkání byla MUDr. Alexandra Jungová. Požádali jsme ji, zda by pro pacienty regionu Plzeň nezopakovala svou přednášku z jarního semináře v Praze. Paní doktorka vysvětlila, že čas strávený na ambulanci mohou pacienti mnohdy vnímat jako hodně dlouhý a nechápat, proč tomu tak je. Při posuzování aktuálního zdravotního stavu pacienta do hry vstupuje několik zásadních faktorů přímo se týkajících pacienta, které mohou být zkomplikovány aktuálními událostmi na ambulanci. Jednoduše lze říci, že lékař potřebuje čas k tomu, aby mohl v klidu zhodnotit aktuální zdravotní stav člověka, zakomponovat do toho všechny výsledky a vytvořit následný plán léčby. Jiná situace je na začátku nemoci, jiná v okamžiku remise a jiná v okamžiku relapsu.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2017. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.