Šestnácté Info odpoledne v Plzni

Publikováno 1.7. 2015

Téma: Jak se zachovat v akutní situaci mimo nemocnici

Dne 16. června 2015 se uskutečnilo šestnácté Info odpoledne Klubu pacientů mnohočetný myelom v Plzni a i tentokrát jsme pro setkání zvolili příjemné prostředí Hotelu U Pramenů. V úvodu zazněly informace ohledně aktivit Klubu pacientů, koordinátorka spolku zmínila především publikační činnost Klubu a také pozvala přítomné na plánovaný celorepublikový seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem v Mikulově.

Hlavní přednášející MUDr. Miroslava Schützová si připravila prezentaci na téma: Jak se zachovat v akutní situaci mimo nemocnici. Pacienty pomyslně rozdělila na ty, kteří nejsou aktuálně léčeni a ty, kteří procházejí aktivní léčbou. Mezi oběma skupinami v některých případech dochází k zásadním odlišnostem v přístupu řešení situace. Například v případě očkování, cestování nebo pracovního zařazení. Rovněž se dotkla akutních situací, jako jsou autohavárie, úrazy nebo bezvědomí. V takovémto případě doporučila, aby člověk co nejrychleji přivolal odbornou pomoc a také aby vždy zvážil své možnosti, především ty fyzické s ohledem na mnohočetný myelom.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2015. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.